O společnosti

Tradice • Zkušenosti • Profesionalita

Začínali jsme jako Centrum technologie a sportu. Během let jsme se díky tradici, zkušenostem a profesionalitě změnili v CENTES – moderní rodinnou strojírenskou firmu a významného dodavatele obráběných a lisovaných dílů nejen po celé ČR, po celém světě.

Historie společnosti


Naše historie se začala psát v roce 1991. Dnes zajišťujeme komplexní subdodávku komponentů pro automotive a aero. Jsme středně velká společnost. Přesto – nebo možná právě proto – je na nás spolehnutí. Co slíbíme, to platí. Naši zákazníci si pochvalují jak naše reference, tak jednoduchou organizační strukturu i rychlé a bezchybné provedení práce. Když je třeba, zajistíme komplexní subdodávku. Postaráme se o TPV, třískové i beztřískové obrábění, lakování, elektrovýrobu a montáže i výrobu střižných nástrojů a montážních přípravků.

Certifikáty společnosti


Jsme stabilní společností s kvalitními referencemi, a především zdravou finanční politikou. Naši spolehlivost dokládají nejvyšší možná ocenění AAA Bisnode a Top Rating® podle metodiky Dun & Bradstreet. Od roku 2002 dodržujeme v CENTESu etický kodex. Neplýtváme materiály a snažíme se minimalizovat naše dopady na životní prostředí. Všemožně také podporujeme zaměstnávání handicapovaných a znevýhodněných lidí.

Kvalita a certifikace

Stavba nové haly


Naše výrobní prostory se od začátku nachází ve Čtyřech Dvorech. A zadní trakt našeho areálu tvoří budova stájí jednoho z dvorů, po kterých dostala tato část města své jméno. Její technický stav je však už nějakou dobu nevyhovující. Proto na jejím místě vyroste už brzy nová, moderní hala. Tento prostor nejenže plynule naváže na zbytek areálu, ale zároveň ještě víc vylepší pracovní prostředí a zvětší výrobní kapacitu CENTESu. Kromě prací na přípravě nové haly se také snažíme udělat maximum pro to, abychom brzy zavedli systém řízení životního prostředí ISO 14001.

Náš etický kodex

Už od roku 2012 se v naší firmě řídíme Etickým kodexem. Mezi jeho hlavní pilíře patří respektování zákonů naší země, úcta a důvěra vůči nadřízeným a kolegům, rovné postavení, maximální vstřícnost vůči zákazníkovi, závazek mlčenlivosti vzhledem k interním informacím, jednání v zájmu firmy a její dobré pověsti a ohled na životní prostředí.

Prohlédnout kodex

Naše služby


Technická příprava výroby


Technickou přípravou výroby (TPV) rozumíme detailní technologické postupy a činnosti předcházející výrobě objednaného komponentu.

Třískové obrábění kovů


Třískovým obráběním rozumíme opracování kovového obrobku pomocí obráběcího nástroje. Při třískovém obrábění vzniká kovová tříska.

Beztřískové technologie


Beztřískové metody obrábění nevyužívají úběru materiálu pomocí mechanické práce. Na rozdíl od třískového obrábění při nich nevzniká prakticky žádná tříska.

Lakování


Lakování je závěrečnou fází povrchové úpravy kovů. V naší moderní lakovně zajišťujeme práškové i mokré lakování dodaných komponent.

Elektrovýroba a montáže


Nezaměřujeme se výhradně na kovoobrábění. Aby naši zákazníci nemuseli kvůli elektrovýrobě a montážím jinam, nabízíme pro ně i tyto služby.

Výroba střižných nástrojů a montážních připravků


Umíme vyrobit i speciální střižné nástroje pro zpracování plechu na hydraulických nebo ručních lisech. Potřebujeme k tomu jen výkresovou dokumentaci.