Svařování kovů

Další způsobem práce s kovy je jejich svařování. Podstatou svařování je vytvoření pevného spojení dvou různých kovových komponentů.

Svařování kovů


U nás v CENTESu svařujeme dnes a denně. Zaměřujeme se na svařování dílů z oceli, nerezové oceli a hliníkových slitin. Věří nám nejen lokální společnosti, ale i významné strojírenské firmy, stavební firmy a velké automotive i aero společnosti z celého světa.

Všechny komponenty, které je třeba spojit, svařujeme plamenem, bodovým svařováním a také svařováním MIG, MAG a TIG v ochranné atmosféře. Svařováním naše práce samozřejmě nekončí. Svařené komponenty umíme totiž dále zpracovávat. Poptat u nás můžete i CNC obrábění a lakování komponentů.

Svařování

Zajišťujeme svařování kovů


Spojování kovů pomocí svařování realizujeme v CENTESu od samého počátku.


Naši zkušení svářeči se postarají o kvalitní:4

  • Svařování plamenem
  • Bodové svařování
  • Svařování MIG MAG v ochranné atmosféře.

Svařování plamenem


Svařování plamenem patří mezi nejstarší tavné metody svařování. Někdy se mu také říká autogenní svařování. Pro plamenové svařování se nejčastěji používáme směs acetylenu a kyslíku. Tato směs totiž ve správném poměru dosahuje teploty plamene až 3200 °C, což stačí i pro svařování ocelí. Ke svařování plamenem lze využít i vodík nebo propan. Teplota plamene je ale nižší.

U nás svařujeme plamenem nejčastěji dílce z oceli, tuto metodu však lze využít i k pájení (jak oceli, tak barevných kovů ale i např. stříbra) a řezaní pomocí kyslíku (autogenní řezání). Svařování plamenem je však poměrně náročné. Vyžaduje totiž velkou zručnost svářeče, který musí hořákem v jedné ruce nahřívat svarové plochy základního materiálu a druhou rukou přidávat do svarové lázně svařovací drát. Neprovádíme ho proto tak často, jako další metody svařování. V souladu s naším Etickým kodexem dbáme při svařování plamenem maximálně na bezpečnost provozu. Při práci se proto vždy chráníme vhodnými ochrannými pomůckami.

CENTES_Svařování_plamenem (1)

Poptejte u nás svařování plamenem


Svařováním plamenem patří mezi kvůli nárokům na zručnost svářeče mezi nejnáročnější metody svařování. Tuto metodu lze použít i pro svařování oceli, pájení a řezání.


Kontaktujte nás!

Bodové svařování


Bodové svařování je nejčastěji používaným druhém odporového svařování. Používá se pro spojování dvou materiálů položených na sobě, např. ocelových plechů, spojování drátů do sítí atd. Při bodovém svařování se spojované materiály k sobě přimáčknou dvěma elektrodami, kterými zároveň prochází elektrický proud. Zajišťujeme jak přímé, tak nepřímé bodové svařování.

Nejčastěji  používáme elektrody z mědi, slitiny kobaltu a kadmia, mědi, stříbra a kadmia nebo mědi, niklu a křemíku. Hlavní výhodou bodového svařování je velká pevnost svarů, které mají velikost zhruba jako elektrody. Bodové svařování se nejvíce používá při sériové výrobě, např. ve výrobnách karosérií, tak i v malosériových provozech. Nejvíce proto svařujeme ocelové díly pro francouzskou společnost s. n. o. p., zabývající se výrobou aut. I vám rádi svaříme, co budete potřebovat.

CENTES – Bodové svařování (1)

Nabízíme kvalitní bodové svařování


Bodové svařování je nejpoužívanějším druhem odporového svařování. V automobilovém průmyslu se díky němu svařují tenké plechy a spojují dráty do mříží.


Kontaktujte nás!

Svařování metodou MIG, MAG, TIG v ochranné atmosféře


Zajišťujeme také obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře. Naši zákazníci ho ale znají a poptávají jednoduše jako svařování MIG MAG . Oba typy svařování se od sebe liší použitými ochrannými plyny. Svařujeme totiž jak v ochranné atmosféře inertního (MIG) plynu, nebo aktivního (MAG) plynu. Rozdíl je i v přídavných materiálech.

 

Největší výhodou metody svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře je poloautomatický režim podávání přídavného materiálu (svařovacího drátu). Díky němu můžeme snadněji tvořit housenku svaru a kontrolovat svarovou lázeň. Tento typ svařování je mezi našimi zákazníky velmi poptávaný a oblíbený. Zajišťujeme i svařování metodou TIG za pomoci netavící se elektrody a ochranné atmosféry inertního plynu.

 

CENTES – Svařování v ochranné atmosféře-2

Svařování MIG, MAG i TIG v ochranné atmosféře umíme


Víme, že hotový produkt je totiž právě tak kvalitní, jako je jeho nejslabší článek. Mezi svařováním pro malou rodinnou firmu a TGV proto neděláme žádný rozdíl.


Používáme tyto svařovací metody:

  • MIG
  • MAG
  • TIG

Proč zvolit právě nás

Jsme česká rodinná firma

Máme tradici od roku 1991

Zaměřujeme se na malo- a středněsériovou výrobu

Kvalita zaručena díky certifikaci ISO 9001:2008

Finanční stabilita díky TOP ratingu

Jsme schopni dodat komplexní subdodávku

Pracujeme se sofistikovaným systémem KARAT

Zajistíme vnitrostátní a mezinárodní dopravu

Naše služby


Technická příprava výroby


Technickou přípravou výroby (TPV) rozumíme detailní technologické postupy a činnosti předcházející výrobě objednaného komponentu.

Třískové obrábění kovů


Třískovým obráběním rozumíme opracování kovového obrobku pomocí obráběcího nástroje. Při třískovém obrábění vzniká kovová tříska.

Beztřískové technologie


Beztřískové metody obrábění nevyužívají úběru materiálu pomocí mechanické práce. Na rozdíl od třískového obrábění při nich nevzniká prakticky žádná tříska.

Lakování


Lakování je závěrečnou fází povrchové úpravy kovů. V naší moderní lakovně zajišťujeme práškové i mokré lakování dodaných komponent.

Elektrovýroba a montáže


Nezaměřujeme se výhradně na kovoobrábění. Aby naši zákazníci nemuseli kvůli elektrovýrobě a montážím jinam, nabízíme pro ně i tyto služby.

Výroba střižných nástrojů a montážních připravků


Umíme vyrobit i speciální střižné nástroje pro zpracování plechu na hydraulických nebo ručních lisech. Potřebujeme k tomu jen výkresovou dokumentaci.