Technická příprava výroby

Technickou přípravou výroby (TPV) rozumíme detailní technologické postupy a činnosti předcházející výrobě objednaného komponentu.

Technická příprava výroby


Kvalitu našich výrobků určují dva faktory – kvalitní výroba a pečlivé plánování. Technickou přípravu výroby u nás zajišťují nejen zkušení technologové, ale také nejmodernější systémy CAD/CAM a IS Karat. Prvním krokem technické přípravy výroby je obvykle vytvoření cenové nabídky. V další fázi navrhujeme konstrukční model. Pak vytvoříme výkresovou dokumentaci v sofistikovaném CAD/CAM systému. Hlavní výhodou tohoto systému jeho 3D prostředí, díky kterému umíme definovat, vypočítat a ihned ověřovat všechny obráběcí operace.

CAD Inventor je zároveň propojený s designovým modelem Autodesk Inventoru. Kdykoliv tedy dojde k nějaké změně na modelu, všechny CAM operace se automaticky aktualizují. Tím se podstatně zrychlí celý proces přípravy výroby. Nepostradatelným nástrojem pro podporu TPV je v CENTESu i ERP informační systém Karat. Mezi hlavní činnosti TPV patří také vytváření materiálových a výkonových norem, příprava technologických postupů a změnové řízení.

CENTES – Technická příprava výroby (2)

Nepodceňujeme technickou přípravu výroby


Bez pečlivého plánování se v CENTESu při výrobě kvalitních komponent pro vaši firmu v žádném případě neobejdeme.


V rámci TPV vytváříme:

  • cenovou kalkulaci
  • konstrukční modely a výkresovou dokumentaci v CAD/CAM systému
  • materiálové a výkonové normy
  • výrobní (technologické) postupy
  • změnová řízení

Proč zvolit právě nás

Jsme česká rodinná firma

Máme tradici od roku 1991

Zaměřujeme se na malo- a středněsériovou výrobu

Kvalita zaručena díky certifikaci ISO 9001:2008

Finanční stabilita díky TOP ratingu

Jsme schopni dodat komplexní subdodávku

Pracujeme se sofistikovaným systémem KARAT

Zajistíme vnitrostátní a mezinárodní dopravu

Naše služby


Technická příprava výroby


Technickou přípravou výroby (TPV) rozumíme detailní technologické postupy a činnosti předcházející výrobě objednaného komponentu.

Třískové obrábění kovů


Třískovým obráběním rozumíme opracování kovového obrobku pomocí obráběcího nástroje. Při třískovém obrábění vzniká kovová tříska.

Beztřískové technologie


Beztřískové metody obrábění nevyužívají úběru materiálu pomocí mechanické práce. Na rozdíl od třískového obrábění při nich nevzniká prakticky žádná tříska.

Lakování


Lakování je závěrečnou fází povrchové úpravy kovů. V naší moderní lakovně zajišťujeme práškové i mokré lakování dodaných komponent.

Elektrovýroba a montáže


Nezaměřujeme se výhradně na kovoobrábění. Aby naši zákazníci nemuseli kvůli elektrovýrobě a montážím jinam, nabízíme pro ně i tyto služby.

Výroba střižných nástrojů a montážních připravků


Umíme vyrobit i speciální střižné nástroje pro zpracování plechu na hydraulických nebo ručních lisech. Potřebujeme k tomu jen výkresovou dokumentaci.