Dotační programy

Realizace programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Firma CENTES, spol. s r.o.realizuje schválený projekt v rámci zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.

Dotační program: Lidské zdroje a zaměstnanost

Projekt: CZ 1.04/1.1.02/94.00017 Růst odbornosti a profesionality zaměstnanců jako nástroj pro nové tržní příležitosti.

CNC – obsluha strojů
Realizace programu ICT v podnicích – Výzva IIFirma CENTES, spol. s r.o. realizuje schválený projekt v oboru informační a komunikační technologie (licence SW vybavení, HW) nákupem, implementací a praktickým využitím v řízení a provozu firmy.

Dotační program: ICT v podnicích, výzva II (OPPI 2007 – 2013)

Projekt: 2.2 ITP02/167 Implementace ERP/ERPM ve společnosti CENTES, spol. s r.o.

Realizace programu ICT v podnicích – Výzva III

Firma CENTES, spol. s r.o. realizuje schválený projekt v oboru podpory projektové činnosti IT technologií.

Dotační program: ICT v podnicích, výzva III (OPPI 2007 – 2013)

Projekt: 2.2 ITP03/595 Technická podpora projektové činnosti firmy IT technologií ve společnosti CENTES, spol. s r.o.

Realizace programu Nemovitosti – Výzva II

Firma CENTES, spol. s r.o. realizuje schválený projekt v rámci rekonstrukce stávajících prostorů, a tím zajišťuje kvalitnější pracovní podmínky pro své pracovníky.

Dotační program: Nemovitosti – Výzva II

Projekt: 5.3 NM02/1440 Projektová dokumentace k rekonstrukci objektu CENTES, spol. s r.o.

Vizitka programu Jihočeské podnikatelské vouchery 2020/2021

Realizace projektu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Firma CENTES, spol. s r.o.realizuje schválený projekt s názvem“ Zvýšení digitální úrovně firmy CENTES“

Dotační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Projekt: CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027589

Vizitka programu Služby JVTP – Podpora Trendů

Optimalizace výroby speciálních komponent z pohledu technologie tváření a zvyšování odolnosti povrchovými úpravami se zohledněním provozních podmínek tepelně – chemického zatížení