Ocenění

Naše ocenění


Odolná rodinná firma 2022


CENTES, spol. s r.o. získal cenu Odolná rodinná firma 2022
V průzkumu Odolná rodinná firma zvítězilo pět rodinných firem. Jednou z firem, která získala ocenění byla i firma CENTES, spol. s r.o.
Slavnostní vyhlášení výsledků průzkumu proběhlo v prostorech Magenta Experience Center Obchodní centrum Arkády Pankrác dne 22.září 2022 za přítomnosti hlavního pořadatele Asociace rodinných firem ve spolupráci s Raiffeisenbank jako hlavním partnerem. Průzkum probíhal v on-line prostředí formou strukturovaného dotazníku a následně byl vyhodnocen odbornou porotou. Hlavním cílem průzkumu byla definice atributů odolnosti a následné vyhodnocení zda, nebo do jaké míry firma odpovídá těmto atributům. Ze 105 odeslaných dotazníků bylo vybráno pět nejodolnějších firem. Za firmu CENTES, spol. s r.o. přebíral ocenění v zastoupení Ing. Petr ZEMENE (viz. foto).
„V době přicházející ekonomické a energetické krize je odolnost jedním ze základních předpokladů a pilířů pro úspěšné pokračování života rodinných firem. V dnešním turbulentním světě je nutné odolnost pěstovat a dále prohlubovat. Výsledky průzkumu jsou základem pro zhodnocení celkové odolnosti a připravenosti českých rodinných firem na časy budoucí,“ říká Mgr.Jan Pavelka, LL.M. advokát a předseda Asociace rodinných firem.
Získáním tohoto ocenění svědčí o spolehlivosti, stabilitě a zdravém vysokém sebevědomí naší firmy. Tohoto úspěchu jsme dosáhli společnými silami, proto bychom chtěli touto cestou poděkovat všem svým zaměstnancům za spolupráci.