Vize společnosti CENTES, spol. s r.o.

Ing. Zemene MiroslavCENTES, spol. s r.o. je strojírenská, rozvíjející se firma s dlouholetou tradicí, která je významným dodavatelem obráběných a lisovaných dílů po celé ČR. Své uplatnění nachází také v zemích EU a USA. Kvalitu svých produktů dokládá systémem řízení kvality (QMS) ISO 9001, který je již od roku 2003 certifikován firmou Bureau Veritas Certification.

Firma CENTES, spol. s r.o. působí v současné době jako subdodavatel dílů pro partnery, které se zabývají železničním, stavebním a lodním průmyslem.

Na základě rozvíjejících se možností spolupráce s významnými odběrateli a za účelem zvýšení výrobní kapacity se firma CENTES, spol. s r.o. rozhodla vybudovat novou výrobní halu. Hala je projektována ve stávajícím objektu firmy.

Výhody stavby:

  • rozšíření výrobní kapacity
  • rozšíření strojního parku
  • zlepšení pracovních podmínek
  • zlepšení podmínek občanů, trvale bydlících v okolí firmy CENTES

Dalším významným cílem, kterého by chtěla firma CENTES během roku 2018 dosáhnout, je zavedení systému řízení životního prostředí (EMS) ISO 14001. V současné době jsou prováděny první kroky k úspěšné realizaci tohoto systému do praxe.