Technická příprava výroby (TPV)

V naší společnosti využíváme k technické přípravě výroby CAD/CAM software Autodesk Inventor/InventorCAM.

S InventorCAMem, integrovaným v rámci jednoho okna v Autodesk Inventoru jsme schopni všechny obráběcí operace definovat, vypočítávat a ověřit přímo v parametrickém prostředí 3D CAD Inventoru.

Všechny 2D a 3D geometrie pro obrábění jsou plně propojené s designovým modelem Autodesk Inventoru.  Pokud dojde k nějaké změně na modelu, tak se všechny CAM operace automaticky aktualizují. Tímto je proces přípravy výroby velmi rychlý.

Dalším důležitým nástrojem pro podporu TPV je ERP informačním systémem Karat! IS Karat svým rozsahem zajišťuje komplexní činnosti celého výrobního procesu.

Mezi hlavní činnosti TPV patří:

  • Tvorba cenové kalkulaceInventor CAMKarat
  • Tvorba konstrukčních modelů a výkresové dokumentace
  • Tvorba materiálových a výkonných norem
  • Tvorba výrobních (technologických) postupů
  • Změnové řízení, atd.