Vstřikování plastů

Nabízíme výrobu plastových dílců z materiálů na bázi termoplastů tlakovým stříkáním na lisech CS 88/63 a CS 371/160 do max. hmotnosti výlisku 450 g.

Název:

Vstřikovací stroj CS88/63

Max.hmotnost výlisku:

cca 180g

Max.plocha výlisku:

210cm2

Příslušenství:

Temperační zařízení TERM-4E pro temperaci forem

Název:

Vstřikovací stroj CS371/160

Max.hmotnost výlisku:

cca 450g

Max.plocha výlisku:

540cm2

Příslušenství:

Temperační zařízení TERM-4E pro temperaci forem