Elektroerozivní obrábění (EDM)

Elektroerozivní obrábění (EDM) patří mezi nekonvenční metody obrábění. Elektroerozivní obrábění využívá tepelný a tlakový účinek elektrického výboje. Anodou (+) je obrobek a pohybují se k ní anionty (záporný náboj). Katodou (-) je nástroj a pohybují se k ní kationty (kladný náboj). Prostředím mezi anodou a katodou tvoří dielektrikum, který vyplavuje částečky roztaveného kovu obrobku.

Mezi elektroerozivní obrábění můžeme zařadit elektroerozivní řezání a hloubení. Při tomto způsobu obrábění nedochází k přímému dotyku nástroje s obrobkem, jiskra přeskakuje mezi nimi a probíjí dielektrikum.

Elektroerozivní řezání a hloubení se používá pro:

  • výrobu dutin (zápustky, formy),
  • výrobu děr (válcové, kuželové)
  • vyjiskřování ulomených nástrojů

Strojní vybavení:

  • Drátořez MAKINO MGW-J1 U53
  • Drátořez VUMA EIR 005A
  • Hloubička SINITRON AT-252E