Klasické (konvenční) obrábění

Klasické obrábění používáme především pro zajištění výroby nástrojů ve vlastní nástrojárně:

  • výroba lisovacích nástrojů a výroba přípravků pro obrábění
  • výroba a údržba nástrojů pro plošné tváření za studena a přípravků pro obrábění

Nástrojárna zajišťuje klasické soustružení, frézování, rovinné broušení, broušení na kulato, tvarové broušení, dělení na pásové pile.